Oprichting nieuwe stichting NAAV-LL

Op 12/10/22 werd de stichting "Netwerk Analytische Aspecten Voeding - Lage Landen" of "NAAV-LL" opgericht, als opvolger van de vroegere "AOAC Lowlands" vereniging.

AOAC Lowlands werd in 1996 opgericht als afdeling van AOAC International en was sinds 2003 een zelfstandige sectie. AOAC heeft als doel de overheid, de industrie en de academische wereld samen te brengen om standaard analysemethoden vast te leggen die de veiligheid en integriteit verzekeren van voedingsmiddelen en andere producten die de volksgezondheid over de hele wereld beïnvloeden.

Tijdens de vele symposia van AOAC Lowlands kwamen verschillende thema's rond voeding aan bod : residuen, allergenen, authenticiteit, verpakking, vitaminen, darmgezondheid, snelle screening van processen, … De focus lag hierbij niet uitsluitend op de analysemethoden, maar op allerlei aspecten (veiligheid, kwaliteit, productie, distributie, regelgeving, …) waardoor de link met AOAC steeds minder relevant leek.

Met de oprichting van NAAV-LL wil het bestuur een netwerk uitbouwen en aanbieden met het oog op kennisvermeerdering en -uitwisseling over alle aspecten van voedselveiligheid en kwaliteit, met bijbehorende analytische methoden. NAAV-LL wil zich richten tot vakinhoudelijke professionals uit verschillende sectoren (industrie, overheid en academische wereld) in Nederland en België, die betrokken zijn bij het productie- en distributieproces van levensmiddelen en diervoeders.

Daarom organiseert NAAV-LL jaarlijks een symposium rond een actueel thema op gebied van voeding en diervoeding. NAAV-LL vindt het belangrijk om tijdens deze symposia ruimte te geven voor netwerken en uitwisselen van ervaringen.

Het bestuur hoopt u in de toekomst te mogen verwelkomen op één van de symposia van NAAV-LL.

Peter Hoos
Voorzitter